Sök

Avslutande år för Kompetens för tillväxt

Nyheter
Alexandru Panican, Anne-Sophie Larsson, Arbetsförlagt lärande, Arbetsplatsförlagt lärande, Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Johanna Grönbäck, Jonas Olofsson, Karolina Stadin, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kristina Nyström, Kristine Persson, Martin Korpi, Nils Karlson, Patrick Joyce, Rekrytering, Robert Demir, Sofia Herrström, Yrkesutbildning

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge, och mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt går in i sitt avslutande år. Genom satsningen har Ratio studerat kompetensförsörjningen ur företagens perspektiv. Sedan starten 2012 har nära 50 studier publicerats, resultat som kommer att redovisas i en slutrapport och diskuteras under en konferens i april 2017.

Programmet har haft bred förankring i näringsliv och förvaltning. Syftet med programmet är att stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och näringslivets utvecklingskraft och bidra med ny kunskap.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578