Sök

Christian Sandström föreläser om teknikskiften

Nyheter
Christian Sandström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Teknikskiften, Tillväxt

Christian Sandström föreläser under frukost hos HUI om hur handeln påverkas av teknikskiften.

Teknikskiften skapar ofta utmaningar för etablerade företag. Vilka är dessa utmaningar och varför uppkommer dem? Med utgångspunkt i sin egen forskning förklarar Christian Sandström varför så är fallet och belyser detta med exempel från bland annat Nokia, Kodak och modebloggarnas inverkan på handeln.

Christian Sandström är verksam vid Chalmers Universitet och forskningsinstitutet Ratio. Han skrev sin doktorsavhandling om disruptiva innovationer och hur de påverkar etablerade företag. Han föreläser om teknologiskiften och bloggar på www.disruptiveinnovation.se.

Läs mer och anmäld dig här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578