Få positiva effekter av företagsstöd

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Företagsstöd, Innovation, Mikrodata, Patrik Tingvall, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxt

Ny forskning från Ratio och HUI Research.

En utvärdering av Vinnovas stödprogram visar få statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden.

Detta är resultatet av en kontrafaktisk effektutvärdering som en grupp forskare från Ratio och HUI genomfört på uppdrag av Tillväxtanalys. Programmen som utvärderats är Vinn Nu och Forska och Väx, som Vinnova bedrivit mellan 2006 och 2010.

Analysen är gjord med hjälp av Tillväxtanalys mikrodatabas över ett stort antal företagsstöd i Sverige. Databasen används för att matcha företag som mottagit ett stöd mot liknande företag som inte fått något stöd från något av de utvärderade stödprogrammen. Detta är betydelsefullt när de kontrafaktiska effekterna av företagsstöd skall analyseras.

Sammanfattningsvis ger resultaten inga stöd för att de två programmen till innovationsbenägna små och medelstora bolag hitintills har haft de önskade effekterna under den studerade tidsperioden (2006–2010).

Läs mer om studien och ladda hem hela rapporten på tillvaxtanalys.se

Tidigare nyheter