Christina Öberg ny ordförande för Nordic Academy of Management

Nyheter

Nordic Academy of Management (Nordiska Företagsekonomiska Föreningen, NFF) är en förening som syftar till att främja forskning, utbildning och praktik kring management i de nordiska länderna.

Nu tar Christina Öberg, professor, över som ordförande för föreningen som bland annat arbetar för kompetensutveckling och nordiskt samarbete i forskarutbildningen.

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Karlstad universitet och forskare på Ratio. Hon är en välpublicerad forskare som gärna fokuserar på delningsekonomi, digitalisering, fusioner och förvärv, innovation och nätverk i sina studier.

Tidigare nyheter