Sök

Företagens komepensförsörjning – största tillväxthindret

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Ungdomsarbetslöshet

Kompetensförsörjning utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag. Det visar flera undersökningar. Samtidigt råder stor arbetslöshet, främst bland ungdomar.

Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare vid Ratio, konstaterar i en studie att det inte enbart handlar om problem med matchningen på arbetsmarknaden. Bristerna står snarare att finna i det faktum att svenska utbildningar inte möter arbetsmarknadens behov avseende kvalitet och relevans. Det finns också problem med effektiviteten i utbildning, vilket fått till följd att etableringsåldern för en årskull är 29 år. Problemen finns inom såväl gymnasieutbildning som högskola och universitet.

Detta leder till stora svårigheter för många svenska företag, konstaterar Henrik Lindberg. Många unga är dåligt förberedda inför yrkeslivet, både när det gäller faktiska kunskaper och erfarenheter, men också beträffande de mjuka kunskaperna.

-En större samverkan mellan skola och näringsliv måste till, på alla nivåer. Stärkt kompetens är också ett ansvar för näringslivet, säger Henrik Lindberg.

Vid Tillväxtdagarna diskuterade en panel bristerna i kompetensförsörjningen och vilka konsekvenser det får för företagens utvecklingskraft. Panelen bestod av Thomas Carlén, LO-ekonom, Tomas Tobé, riksdagsledamot (M), Johan Söderström, VD ABB Sverige, Grete Solvang-Stoltz, personaldirektör LKAB, och Peter Lundahl, VD Manpower Sverige.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578