Forskningsartikel förklarar hur både import och export är viktiga för konkurrenskraften


Typ: Aktuellt
2017-03-03

Den traditionella åtskillnaden mellan import- och exportintressen, liksom mellan tjänster och tillverkning, är allt mindre relevant vid utformandet av handelspolitiken. Ek. dr Magnus Lodefalk är aktuell med artikeln Servicification of Firms and Trade Policy Implications I tidskriften World Trade Review.

Med hjälp av mikrodata undersöker dr Lodefalk hur tjänstefieringen påverkar handelspolitikens utformning. Han visar att importerade, inhemska och exporterade tjänster alla fyller viktiga och samspelande funktioner för företags konkurrenskraft och formandet av internationella värdekedjor.

Läs mer här