Sök

Servicification of Firms and Trade Policy Implications

PublikationArtikel (med peer review)
Företagandets villkor, Handelspolitik, Internationell handel, Magnus Lodefalk, Tjänstefiering

Sammanfattning

In the OECD countries, the decline of manufacturing and the employment implications have long been matters of concern. Recently, policymakers in several countries have set out to try and achieve reindustrialization. The servicification of firms is related to these concerns and aspirations. However, servicification, and particularly its role in trade policy, has received limited attention. I review micro-level evidence and discuss its implications. I find that imported, domestic and exported services are all important to contemporary firm competitiveness and participation in international value chains. Therefore, historic policymaking divisions between trade in manufactures and trade in services services, between export and import interests, and among modes of supply are becoming less relevant. I conclude by suggesting potential steps forward.

Lodefalk, M. (2017). Servicification of Firms and Trade Policy Implications. World Trade Review, 16(1), 59-83. DOI: 10.1017/S147474561600029X


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 335 International Trade and Labor Market Integration of Immigrants
Working paperPublikation
Lodefalk, M., Sjöholm, F. & Tang, A.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

We examine if international trade improves labor market integration of immigrants in Sweden. Immigrants participate substantially less than natives in the labor market. However, trading with a foreign country is expected to increase the demand for immigrants from that country. By hiring immigrants, a firm may access foreign knowledge and networks needed to overcome information frictions in trade. Using granular longitudinal matched employer–employee data and an instrumental variable approach, we estimate the causal effects of a firm’s bilateral trade on employment and wages of immigrants from that country. We find a positive, yet heterogeneous, effect of trade on immigrant employment but no effect on immigrant wages.

Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner
Artikel (utan peer review)Publikation
Lodefalk, M., Tang, A. & Tano, S.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

Många länder erbjuder exportkreditgarantier där staten mot en premie utfäster sig att betala exportören om den utländska kunden inte gör det. Vi beskriver det svenska systemet under Exportkreditnämnden, med fokus på små- och medelstora företag, och undersöker effekterna av sådana garantier på företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. Vi finner att garantierna påverkar såväl inträde i export som värdet på exporten positivt. Vi noterar att effekterna är mycket heterogena över olika typer av företag och utfallsvariabler, där de mindre företagens export underlättas avsevärt mer än de stora företagens. För vissa företag och transaktioner ser vi även effekter på jobb och förädlingsvärde. Vi avslutar med att diskutera policyimplikationer.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578