Från kartellkultur till samarbetsklimat


Typ: Aktuellt
2011-07-06

Byggbranschen förändras. En stor utmaning är att attrahera ny arbetskraft till bra villkor som leder till ökad produktivitet.

Med fyra olika perspektiv som grund diskuterade Henrik Lindberg, Ratio, tillsammans med Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, 2:e ordf Byggnadsarbetareförbundet och Tomas Carlsson, chef NCC Construction, hur lönebildningsprocessen inom byggbranschen behöver utvecklas.

Det blev en diskussion som både uppvisade stor samarbetsvilja och parternas skilda ståndpunkter i lönesättningsprocessen, där ackord står mot månadslön.

De var rörande överens om vikten av kompetensutveckling och minskad inlåsning i branschen.

Det nya avtalet framhölls som en bra grund för fortsatt dialog.