Sök

Från kartellkultur till samarbetsklimat

Nyheter
Byggsektorn, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Johan Lindholm, Mats Åkerlind, Tomas Carlsson

Byggbranschen förändras. En stor utmaning är att attrahera ny arbetskraft till bra villkor som leder till ökad produktivitet.

Med fyra olika perspektiv som grund diskuterade Henrik Lindberg, Ratio, tillsammans med Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, 2:e ordf Byggnadsarbetareförbundet och Tomas Carlsson, chef NCC Construction, hur lönebildningsprocessen inom byggbranschen behöver utvecklas.

Det blev en diskussion som både uppvisade stor samarbetsvilja och parternas skilda ståndpunkter i lönesättningsprocessen, där ackord står mot månadslön.

De var rörande överens om vikten av kompetensutveckling och minskad inlåsning i branschen.

Det nya avtalet framhölls som en bra grund för fortsatt dialog.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578