Sök

Grafström ger ut bok om omstöpning av arbetsmarknaden (Volante förlag)

Nyheter
Arbetsmarknad, Jonas Grafström, moderna tider, Omställning, Volante

Jobb har alltid försvunnit, men förändringarna skedde långsamt. Den moderna tidens snabbare skiften påverkar inte bara några enstaka yrkesgrupper utan hela samhällen. Historien visar att oavsett om det är teknologisk utveckling eller oförutsedda globala händelser som orsakar branschförändringar är en sak klar: förändringen kommer nu att ske snabbt.

I dagarna ges Ratioforskaren Jonas Grafströms, fil dr, populärvetenskapliga bok Moderna tider 4.0 Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna ut av Volante förlag. Boken tar sig an frågor om arbetsmarknadens utveckling och Grafström applicerar lärdomar från andra tider som upplevdes apokalyptiska och visar på att vi har varit här förut – och att vi aldrig har sett något liknande.

– Omstöpningen av arbetsmarknaden kom snabbare än väntat och på ett oväntat sätt. Om vi är tillbaka till normalläge om någon månad eller ett år vet vi inte än men vi vet att hur vi lever våra liv kommer inte vara som förr, kommenterar Jonas Grafström inför lanseringen av boken.


Boken utkommer den 24 april. Recensionsdag 13 maj. Kontakta Volante förlag vid frågor om det.

Den 28 april lanseras boken vid ett webbinarium. Mer info om det här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578