Sök

Hur kan de sovande gasellerna väckas?

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Gaseller, Snabbväxande företag, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt

Det finns en risk med att alltför mycket fokus riktas mot de snabbväxande företagen. Detta visar ny forskning av docent Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research och Ratio, och Daniel Halvarsson, doktorand på Ratio.

Resultaten visar att de snabbväxande företagen inte upprepar sin höga tillväxt under kommande perioder. De är så kallade ”one-hit wonders”. Därför är det tveksamt om studier av snabbväxare i en viss tidpunkt kan generera insikter om hur den ekonomiska politiken ska utformas för att stimulera uppkomsten av fler snabbväxande företag.

Forskarna menar att fokus istället bör riktas mot varför vi i Sverige har en bristande företagsdynamik. Varför är det så många företag som inte väljer att förändra antalet anställda mellan två perioder? Av de studerade mikroföretagen visar det sig att cirka 6 av 10 företag inte förändrar antalet anställda mellan två tidsperioder. Detta innebär att sysselsättningen kan öka betydligt om politiken istället inriktas mot åtgärder som får dessa företag att anställa ytterligare en arbetstagare.

Forskarna avslutar sin presentation med att diskutera olika åtgärder som kan få dessa företag att anställa ytterligare individer och väcka de sovande gasellerna, d v s stimulera de företag som har potential att växa att realisera sina tillväxtmöjligheter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578