Hur organiseras digitalisering?

Nyheter
Digitalisering, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Innovation, Karl Wennberg, Robert Demir

Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik finansierar projektet ”Organizing for Digitalization”. Projektet leds av Karl Wennberg, professor, och Robert Demir, fil dr, båda ledande forskare inom entreprenörskaps- och innovationsforskning vid Ratio. Forskarna samarbetar med kollegor vid Aalto-universitetet i Finland där motsvarande studie genomförs på finska företag.

I projektet undersöks vilka metoder och processer som bäst hjälper tillverkningsföretag att med framgång utnyttja digital teknik, bl a med hjälp av komparativa studier inom tillverkningsindustrin i Finland och Sverige. Forskarna söker identifiera potentiella flaskhalsar i digitaliseringens bidrag till produktivitet och vilka nyckelfaktorer som leder till förbättringar i produktivitet. Studierna ska också kartlägga i vilken utsträckning företag i Sverige och Finland digitaliserats. Forskarna studerar såväl produktion, distribution som affärsprocesser.

Tidigare nyheter