Sök

Hur påverkas företagande, jobb och arbetsmarknad av den digitala disruptionen?

Nyheter
Arbetsmarknad, Christian Sandström, Digitalisering, Disruptiva innovationer, Kompetens, Kreativ förstörelse, Nils Karlson

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och samhälle påverkas.
Den 14:e december presenteras den nya skriften Digital disruption; konsekvenser för företagande, individer och samhälle. Med utgångspunkt i Ratios forskning beskriver och förklarar vi digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden, jobben, kompetensbehoven och politiken? Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Skriften presenteras på Ratios julmingel den 14:e december mellan 17 och 19. Läs mer och anmäl dig här. Mycket välkommen!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578