Hur påverkas företagande, jobb och arbetsmarknad av den digitala disruptionen?


Typ: Aktuellt
2016-12-01

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och samhälle påverkas.
Den 14:e december presenteras den nya skriften Digital disruption; konsekvenser för företagande, individer och samhälle. Med utgångspunkt i Ratios forskning beskriver och förklarar vi digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden, jobben, kompetensbehoven och politiken? Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Skriften presenteras på Ratios julmingel den 14:e december mellan 17 och 19. Läs mer och anmäl dig här. Mycket välkommen!