Innovationspolitik – ett överutbud av stöd och hinder?


Typ: Aktuellt
2019-11-08

I senaste numret av Ekonomisk debatt skriver Ratioforskaren Christian Sandström tillsammans med Jan Jörnmark, Martin Björklund och Klara Hvarfner om forskningen kring innovationspolitik. Under en längre tid har frågor om innovation och entreprenörskap blivit allt viktigare inom politiken. Innovationspolitiken har fått mer uppmärksamhet, och i den här artikeln sammanfattar de några av de resultat som kommit fram på senare år. De använder även en del nationalekonomisk teori för att förklara varför innovationspolitiken har blivit så förknippad med olika former av stöd snarare än en politik för ett bättre företagsklimat, trots att stöden verkar ha begränsade effekter.

Du kan läsa hela artikeln här.