Sök

Andreas Hatzigeorgiou: invandring ökar exporten

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, EU, Företagandets villkor, Magnus Lodefalk, Migration, Ratio i media

Invandring ökar exporten – Dagens industri

”Det är ganska tydligt att en brexits effekt på ekonomin har underskattats då man konsekvent har bortsett från migrationens potential för handeln”, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare och forskare på Ratio.

Han har skrivit en akademisk artikel i ämnet tillsammans med Magnus Lodefalk på Örebro universitet. Forskningen visar att 10 procent fler utlandsfödda från ett land ökar exporten till detta land med 1­4 procent, enligt artikelförfattarna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578