Sök

Ansvaret för den svenska modellen

SeminariumRatio i Almedalen

En flexibel arbetsmarknad med fungerande lönebildning är avgörande för tillväxt, jobb och integration. Tar politiken eller parterna ansvaret?

Moderniserad lönebildning
Nils Karlson, docent och VD, Ratio

Konfliktregler för framtiden
Henrik Malm Lindberg, fil dr, arbetsmarknadsforskare Ratio

MEDVERKANDE:
Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR
Darko Davidovic, IF Metall
Mats Persson, riksdagsledamot (L)
Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier
Eva Östling, Visita

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Här kan seminariet ses live och i efterhand

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578