Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30

24 september: ”Är den svenska regleringen av aktiebolagets organisation ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag?”

Hanna Almlöf, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Opponent: Per-Olof Bjuggren