Sök

Är aktiebolagets organisation ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag?

SeminariumForskarseminarier

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30

24 september: ”Är den svenska regleringen av aktiebolagets organisation ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag?”

Hanna Almlöf, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Opponent: Per-Olof Bjuggren

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578