Sök

European Public Choice Society (Freiburg)

SeminariumExterna aktiviteter

The Annual Meeting of the European Public Choice Society will be held from

March 30th to April, 2nd 2016

at the University of Freiburg in Germany.

The European Public Choice Society promotes scientific research on the economics and politics of public and non-market decision-making, political economy and the economics of institutions.

About 250 researchers from different fields such as economics, political science and other social sciences meet annually to discuss the current issues in all fields of Public Choice.

Attending researchers from the Ratio Institute will be Nils Karlson (Associate professor in Political science), Andreas Stephan (Professor in Economics), Anders Gustafsson (Phd student in Economics) and Alice Hallman (Msc student in Economics).

Read more here

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578