Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:30 – 15:00

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.30-15.00 om inte annat anges.

7/3 ”Fiduciary Duties and Equity Debtholder Conflicts”

Per Strömberg, Stockholm School of Economics
Opponent: Per-Olof Bjuggren