Företagsstöd – fungerar det?

SeminariumKonferenser
Företagsstöd – fungerar det?

Forskningsinstitutet Ratio och myndigheten för Tillväxtanalys arrangerar en konferens om innovationspolitikens utmaningar och möjligheter.

Finansiering av nya, innovativa företag är avgörande för tillväxt och jobbskapande. Men hur kan politiken stödja det? Vilka legala och ekonomiska utmaningar och möjligheter finns för innovationspolitik? Är de offentliga stöd- och finansieringssystemen ändamålsenliga och effektiva? Vad säger forskningen?

Program

9-9.30 Kaffe och registrering

9.30 Välkommen

Innovationspolitikens utmaningar och möjligheter
Professor Patrik Tingvall, Ratio
Kommentar: Göran Marklund, v GD Vinnova, och Anna-Lena Bohm, VD Uniguide

Företagsstöd, framgång och uppköp – hur ser sambanden ut?
Professor Martin Andersson, Circle/Lunds universitet
Kommentar: Björn Falkenhall, Tillväxtanalys, och Anna-Lena Bohm, VD Uniguide

10.25-10.45 Paus

Effekter på vad? Systemutvärdering som alternativ ansats
Ekon dr Sofia Avdeitchikova, Ratio
Kommentar: Fredrik Bystedt, Finansdepartementet, och Anna-Lena Bohm, VD Uniguide

Innovationsstöd och exportstöd: Två sidor av samma mynt
Keynote speaker: Professor Ari Kokko, Copenhagen Business School
Kommentar: Anna Hallberg, v VD Almi, och Anna-Lena Bohm, VD Uniguide

Summering och slutsatser
Nils Karlson, VD Ratio

12.00 Mingellunch

Moderator: Ann-Kari Edenius, v VD Ratio

Dag: 28 april
Tid: 9.30 – 12.00, med efterföljande lunch
Plats: Westmanska, Holländargatan 17, Stockholm

Här kan du se intervjuer med deltagare från konferensen.

Välkommen!

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang