Sök

Från kartellkultur till samarbetsklimat

SeminariumRatio i Almedalen

Byggbranschen förändras. En stor utmaning är att attrahera ny arbetskraft till bra villkor som leder till ökad produktivitet. Hur behöver lönebildningen inom byggbranschen utvecklas?

Medverkande:

Henrik Lindberg, Ratio

Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Johan Lindholm, 2:e v ordf Byggnadsarbetareförbundet

Tomas Carlsson, chef NCC Construction

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Ratio i samarbete med Sveriges Byggindustrier.

Onsdag 6 juli, kl 13-14.30, Visby Strand Congress & Event

Ladda ner Pressmeddelande.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578