Yrke, kvalifikation, rörlighet

SeminariumKonferenser
Yrke, kvalifikation, rörlighet

Hur kan den praktiska yrkeskompetensen stärkas? Svensk yrkesutbildning befinner sig i ett formativt skede. Såväl parter och politiker, som OECD:s och Världsbankens senaste landrapporter, uppmärksammar stora brister i svensk kompetensförsörjning.

Ratio har i flera år forskat om företagens kompetensförsörjning och fördjupar nu studierna i ett nytt projekt speciellt inriktat på validering av yrkeskvalifikationer och branschöverskridande kompetenser.

Under seminariet Yrke, kvalifikation, rörlighet presenteras ny forskning på området:

Yrkesutbildningens irrvägar
Nils Karlson, docent och VD Ratio

Missmatchens effekter på företagens utveckling
Patrik Tingvall, docent, och Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio

Statssekreterare Roger Mörtvik (S) kommenterar

Panel: Marianne Feldt; YA-delegationen, Patricia Kempff, Swedbank; Josefine Larsson, IF Metall

Kl 10.30-10.40 Paus

Branschskolor eller lärlingsutbildning?
Amelie von Zweigbergk, särskild utredare, yrkesprogramutredningen

Vad kan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bidra med?
Stefan Skimutis, YH-myndigheten

Panel: Pär Lundström, Elektriska Installatörsorganisationen; Karin Thapper, Livsmedelsföretagen; Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier

1 december 2015

Klockan 09.30-11.30, med efterföljande mingellunch

Hotell Birger Jarl konferens

Birger Jarlsgatan 61A

Projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet finansieras av Svenska ESF-rådet och genomförs av Ratio tillsammans med åtta arbetsgivar- och branschorganisationer. Syftet är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens.

Anmäl dig här

Kommande evenemang