Sök

Hur påverkar privata sjukvårdsförsäkringar arbetsmarknaden?

SeminariumÖppna seminarier
Hur påverkar privata sjukvårdsförsäkringar arbetsmarknaden?
Anmälan

De privata sjukvårdsförsäkringarna har ökat kraftigt till cirka 700 000 personer, och utgör i dag ca 12 procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Sjukvårdsförsäkringarna roll har diskuterats länge men inte hur de påverkar arbetsmarknaden.

Det undersöker Mårten Blix, fil dr och forskare Ratio, i en ny rapport. Hur har försäkringarna påverkat företagens sjuklönekostnader och vilka effekter ser man på arbetsfrånvaro? Medför privata sjukvårdspatienter längre vårdköer för offentligt finansierade patienter? Hur påverkas innovationsförmågan av fler privata vårdgivare? Det är några av de teman Blix tar sig an.

Välkommen till ett seminarium den 31 augusti då han presenterar sina resultat. Medverkar gör bland andra Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, och Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare LO.

Datum: Onsdagen den 31 augusti
Tid: 11.00-12.00
Plats: Digitalt över Zoom, eventuellt även fysiskt

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578