Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 11:45 – 13:15

Daniel Halvarsson och Karl Wennberg presenterar en ny rapport som belyser sambandet mellan kompetens och konkurrens: ”Hur växer kunskapsintensiva företag som sysslar med företagstjänster?”.

Skulle du till Affärsänglar och investeringar, klicka här.

Resultaten indikerar att de interna resurserna är avgörande, främst ledningens erfarenheter och om man lyckas rekrytera kompetent teknisk personal. 

Almegas chefekonom Lena Hagman kommenterar rapporten.

Rapporten hör till projektet Kompetens för tillväxt. 

Dag: 20 februari
Tid: 11.45-13.15
Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Vill du ha en lunchsmörgås, anmäl dig här.

Rapporten finns här.