Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 13:00

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 10-13

18/6: ”The Impact of E-Verify Mandates on Labor Market Outcomes”

Pia Orrenius, Federal Reserve Bank of Dallas 

Opponent: Robert Demir