“Impact on domestic and foreign innovation activities of the intellectual property tax regime in Belgium, China, the Netherlands and Spain”

SeminariumForskarseminarier
“Impact on domestic and foreign innovation activities of the intellectual property tax regime in Belgium, China, the Netherlands and Spain”

“Impact on domestic and foreign innovation activities of the intellectual property tax regime in Belgium, China, the Netherlands and Spain”

Martin Falck, Wifo

Opponent: Daniel Halvarsson

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang