Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 11:30 – 13:15

Alltifrån digitalisering och globalisering till ändrade anställningsförhållanden och fallande fackliga medlemssiffror kan vara på väg att förändra den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men hur och i vilken riktning?

Många blickar åt Tyskland vars lönebildningsregim har förändrats i grunden under senare år. Där har betydelsen av central lönenormering minskat och kollektivavtalen blivit mindre styrande. Istället sätts lönerna i ökad utsträckning lokalt på företagsnivå. Samtidigt har landets konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning ökat.

Varmt välkomna till Ratio den 22 maj då Nils Karlson, professor och VD Ratio, och Jonathan Herlitz, forskningsassistent, presenterar rapporten En ny lönebildningsregim i Tyskland – Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering.

Rapportpresentationen följs av en paneldiskussion om vad den tyska utvecklingen betyder för svensk konkurrenskraft och vad en likartad utveckling kan förväntas betyda i Sverige. Kommenterar gör Anders Weihe, chefsjurist Teknikföretagen, Claes Stråth, bl.a. tidigare GD Medlingsinstitutet, Göran Nilsson, utredare IF Metall och Per Östlund, lönebildningsexpert Almega.

Välkommen!

Datum: tisdagen den 22 maj
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Ladda ned rapporten här