Sök

Konvalueringar: Värdering och utvärdering inom och utanför ekonomin

SeminariumForskarseminarier

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30 om inget annat anges.

13/3: ”Konvalueringar: Värdering och utvärdering inom och utanför ekonomin”

Patrik Aspers, Uppsala universitet

Opponenter: Lotta Stern

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578