Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30 om inget annat anges.

13/3: ”Konvalueringar: Värdering och utvärdering inom och utanför ekonomin”

Patrik Aspers, Uppsala universitet

Opponenter: Lotta Stern