Sök

Lönebildning för utvecklingskraft

SeminariumÖppna seminarier

Presentation av antologin ”Lönebildning för utvecklingskraft”.

Fredagen den 29 april kl 10-12

Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16

Program

09.30 Kaffe

10.00 Introduktion- Nils Karlson, docent och VD Ratio

10.15 Den svenska modellen utmanas – Eric Giertz, professor, KTH, Institutionen för industriell ekonomi och organisation

Lönens betydelse för arbetsmotivationen – Anders Eriksson, doktorand, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Decentraliserad lönebildning i praktiken – Lena Granqvist och Håkan Regnér, ekonomie doktorer vid SACO

Varför decentraliseras inte svensk lönebildning? – Nils Karlson, docent, VD Ratio

11.15 Paneldiskussion: Lönebildning för framtiden

Per Bardh, avtalssekreterare LO

Annika Elias, ordförande Ledarna

Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen

Claes Stråth, generaldirektör Medlingsinstitutet

Christer Ågren, v VD Svenskt Näringsliv

Moderator: Ann-Kari Edenius, kommunikationschef Ratio

Seminariet kommer att sändas direkt i SVT 2 och Kunskapskanalen.

Anmälan senast 27 april, till info@ratio.se.

Antologin finns att köpa till specialpris på seminariet.

Bakgrund till Lönebildning för utvecklingskraft

Det svenska lönebildnings- och förhandlingssystemet är idag på väg att förändras, alldeles oavsett vad parterna och lagstiftarna än säger.

Det ekonomiska värdeskapandet förändras och nya affärslogiker växer fram. Inte minst sätter globaliseringen, EG-rättens ökade betydelse och de fallande fackliga medlemstalen den svenska arbetsmarknadsmodellen under press. Men i vilken riktning utvecklingen går är inte lätt att säga.

Hur och var ska lönerna sättas? Vilka är effekterna för företagens produktivitet och lönsamhet? Hur påverkas lönenivåer och sysselsättning av lönebildningens utformning? Ska lönebildningen vara lokal och individuell? Eller ska vi fortsätta med ett centraliserat system där lönenivåer bestäms i kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Och vilka är effekterna för de anställdas motivation och prestationer?

Detta är de övergripande frågeställningarna för antologin Lönebildning för utvecklingskraft, red. Nils Karlson och Anders Torstensson (Norstedt), där tolv forskare och författare med olika bakgrund och specialistkunskaper bidragit: Fredrik Bergström, Anders Eriksson, Eric Giertz, Lena Granqvist, Sara Göransson, Jan Herin, Ulf Jakobsson, Nils Karlson, Henrik Lindberg, Elizabeth Neu Morén, Håkan Regnér och Magnus Sverke.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578