Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Opponent: Henrik Lindberg

Datum: Onsdagen den 23 November

Klockan: 14.00 – 15.30

Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före seminariet.