Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

Monitoring Development from Space: Estimating Economic Growth using Remotely Sensed Data

Magnus Andersson, Urban studies, Malmö högskola

Opponent: Per-Olof Bjuggren

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30