Sök

Myndighetsutvärderingar – en konflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare?

SeminariumÖppna seminarier
Myndighetsutvärderingar – en konflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik & skattebetalare?Myndighetsutvärderingar – en konflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik & skattebetalare?

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat – men vem utvärderar utvärderingarna? Hur spelar relationer in – och vad kan det betyda för allmänheten?

I en ny studie har Ratio-forskare undersökt utvärderingar av näringspolitiska insatser och granskat huruvida valet av utvärderare kan påverka resultaten. De visar att privata konsulter är den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och att deras utvärderingar dessutom skiljer sig från andra utvärderares: De är generellt sett mer positiva till de utvärderade insatserna.

Välkommen till ett digitalt seminarium onsdagen den 2 juni och till en diskussion gällande utvärderingar, hur de genomförs, vem som genomför dem och hur relationen mellan utvärderaren och den utvärderade aktören kan påverka utfallet.

Under seminariet kommer Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Christian Sandström, bitr professor i digital business, och Elias Collin, statsvetarstudent, samtliga knutna till Ratio, att presentera studier kring myndighetsutvärderingar.

Frågorna kommer även att diskuteras av Susanne Ackum, fil dr, dekan vid Linnéuniversitetet och tidigare bl.a. riksrevisor och gd IFAU, Jan-Eric Furubo, tidigare bl.a. chef inom Riksrevisionsverket och revisionsråd vid Riksrevisionen och författare till böcker såsom Utvärdering och kontroll (Studentlitteratur 2021) och The Evaluation Enterprise: A Critical View (Routledge 2018), och Johannes Henriksson, manager Ramboll.


Datum: Onsdagen den 2 juni
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt över Zoom

Anmäl dig via följande länk.

Var god observera att anmälan krävs för deltagande. I anslutning till seminariet kommer du som är anmäld att få en länk för att logga in.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578