Näringspolitiken vid vägs ände?

SeminariumÖppna seminarier
Näringspolitiken vid vägs ände?

En aktiv näringspolitik ska öka tillväxten och innovationsförmågan hos företag, men vilken effekt har de facto statliga bidrag och offentliga lån till företag? Leder de till högre produktivitet? Bidrar de till att företagen anställer fler och leder till ökad vinst?

I sin avhandling ”Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives”, som försvaras i september vid Jönköping International Business School, studerar nationalekonomen Anders Gustafsson olika aspekter av svensk närings- och innovationspolitik.

Han visar att de företag som får bidrag kan få ökade vinster och högre produktivitet, men bara på kort sikt. Vidare kan subventioner leda till att vissa företag specialiserar sig på att söka företagsstöd, snarare än att producera på marknaden. Han visar även att offentliga lån inte leder till att företag anställer fler och att lånen inte har några långvariga positiva effekter på större företag. Han studerar också politikers incitament att genomföra olika näringspolitiska åtgärder, trots att de på förhand vet att åtgärderna kommer att vara ineffektiva.

Välkommen till lunchseminariet ”Näringspolitiken vid vägs ände?”forskningsinstitutet Ratiofredagen den 28 september,Anders Gustafsson presenterar sin avhandling. Presentationen följs av en paneldiskussion. Panelen består av Caroline af Ugglas vice vd Svenskt Näringsliv, Günter Mårder, vd Företagarna och Roger Svensson, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning. Seminariet pågår från kl.10.00-11.30. Lunchmacka serveras efter seminariet.

Välkommen!

Anmäl dig här

Kommande evenemang