Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:30 – 15:00

Daniel Halvarsson talar.
Kristina Nyström är opponent.