Praktik för kompetens

SeminariumRatio i Almedalen
Praktik för kompetens

Kompetensbrist är det största tillväxthindret. Särskilt stor är bristen på praktisk yrkeskunskap. Vad säger forskningen och vilka reformer behövs framöver?

Produktivitet och praktisk yrkeskompetens
Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio

Effektivitet, relevans och kvalitet i utbildningen
Henrik Malm Lindberg, fil dr, Ratio

Validering av kompetens – är det möjligt?
Alexandru Panican, docent, Ratio och Lunds universitet

Praktik för kompetens
Nils Karlson, docent, Ratio

MEDVERKANDE:
Anna Ekström, Skolverket
Anne-Marie Fransson, IT & Telekomföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv
Karin Johansson, Svensk Handel
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Lars Lööw, Svenska ESF-rådet
Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan
Lena-Liisa Tengblad, SLA

Moderator: Johanna Grönbäck, Ratio

Här kan seminariet ses live och i efterhand

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang