Sök

Pub Hayek: Liberal borgerlighet – finns det?

SeminariumRatio i Almedalen

Pub Hayek: 5 juli kl 17-19 Hästgatan 10, Visby OBS FULLSATT

Hur liberal är dagens borgerlighet egentligen? Finns en idégemenskap kring frågor om marknadsekonomi, rättsstat, demokrati, rättvisa, privat äganderätt och individuell frihet, i Sverige och på EU-nivå? Och är detta tillräckligt för att nå makten? Eller behöver det liberala projektet förnyas? Och i så fall hur?

Hör riksdagsledamöterna Emma Henriksson (KD), Emil Källström (C), Maria Malmer Stenergard (M) och Christer Nylander (L) diskutera borgerligheten som idé och maktstrategi.

Samtalet modereras av Nils Karlson, docent i statsvetenskap och vd för forskningsinstitutet Ratio. I höst är han aktuell med boken Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies (Palgrave MacMillan).

Pub Hayek startade 2013 och träffas regelbundet under mottot:
“We must make the building of a free society once more an intellectual adventure, a deed of courage.” F. A. Hayek (1949)

Välkomna!

Evenemanget hålls på Hästgatan 10 i Visby onsdagen den 5:e juli klockan 17-19. Lokalen rymmer åttio deltagare, vid fullbeläggning gäller först på plats. Observera att alla deltagare måste ha fyllt 18 år.

OBS FULLSATT

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578