Typ: Ratio i Almedalen
Hästgatan 10C, Visby, Sverige
Kl. 17:00 – 19:00

Pub Hayek: 5 juli kl 17-19 Hästgatan 10, Visby OBS FULLSATT

Hur liberal är dagens borgerlighet egentligen? Finns en idégemenskap kring frågor om marknadsekonomi, rättsstat, demokrati, rättvisa, privat äganderätt och individuell frihet, i Sverige och på EU-nivå? Och är detta tillräckligt för att nå makten? Eller behöver det liberala projektet förnyas? Och i så fall hur?

Hör riksdagsledamöterna Emma Henriksson (KD), Emil Källström (C), Maria Malmer Stenergard (M) och Christer Nylander (L) diskutera borgerligheten som idé och maktstrategi.

Samtalet modereras av Nils Karlson, docent i statsvetenskap och vd för forskningsinstitutet Ratio. I höst är han aktuell med boken Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies (Palgrave MacMillan).

Pub Hayek startade 2013 och träffas regelbundet under mottot:
“We must make the building of a free society once more an intellectual adventure, a deed of courage.” F. A. Hayek (1949)

Välkomna!

Evenemanget hålls på Hästgatan 10 i Visby onsdagen den 5:e juli klockan 17-19. Lokalen rymmer åttio deltagare, vid fullbeläggning gäller först på plats. Observera att alla deltagare måste ha fyllt 18 år.

OBS FULLSATT