Sök

Regional Dialog i Jönköping

SeminariumExterna aktiviteter

Regional dialog är ett led i Ratios projekt ”Kompetens för tillväxt”. Syftet med dessa möten är att få kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Några av de inledande studierna i projektet kommer att användas som input och diskussionsunderlag, men ambitionen är också att hitta regionala aspekter och erfarenheter som kan diskuteras för att ge ytterligare perspektiv på frågan om företagens kompetensförsörjning.

Den regionala dialogen i Jönköping var ett samarbete Svensk Näringsliv Jönköping. Svenskt Näringsliv bjöd in för en lunch och ett efterföljande runda-bord-samtal.

Medverkande:

  • Andreas Stacke, Stacke Hydraulik, tillverkande teknikföretag
  • Andreas Krona, Callo Sintermetall, dito
  • Urban Alverhed, T-Emballage, handelsföretag
  • Göran Nylén, Combiplate, teknikutvecklingsföretag med tekniskt tillverkning
  • Johan Skans, Skogslunds Pressgjuteri, tillverkande teknikföretag
  • Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning, tillverkande teknikföretag
  • Tony Sjölander, Installatörernas Utbildningscentrum
  • Kristine Persson, projektledare, Kompetens för tillväxt, Ratio
  • Anna Gillek Dahlström, Regionchef Jönköping, Svenskt Näringsliv

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578