Rethinking Education

SeminariumKonferenser
Rethinking Education

Utbildningssystemen i alla länder, inklusive Sverige, är satta under stark press. Kunskap och kompetens har blivit allt viktigare. Ny teknik har ökat kunskapens tillgänglighet men också dess omsättningshastighet.

En viktig diskussion om behovet av att tänka om när det gäller utbildningens utformning förs därför i många länder. Denna utveckling påverkar även svensk utbildning och kompetensförsörjning vilket diskuterades vid konferensen Rethinking Education, arrangerad av Ratio i samarbete med Microsoft.

kompetensfortillvaxt

5 mars 2014

Konferensen kan ses i efterhand via YouTube, hämta materialet här.

De enskilda talarnas presentationer kan du ladda ned under respektive rubrik nedan.

Program

09.00 Skills for Growth – An Introduction

Nils Karlson, President and CEO Ratio, Associate Professor
09.15 Teaching 21st Century Skills and Knowledge
Greg Butler, Worldwide Education Leaders Strategy, Founder Collaborative Impact

09.50 Educational Futures and the Challenges of MOOCs
Dr Rebecca Ferguson, Lecturer, Institute of Educational Technology, IET, Academic Team, The Open University, London

10.25 Paus

10.45 Practical Skills and Engaging Learning Environments
Kirsti Lonka, Professor of Educational Psychology of the Faculty of Behavioural Sciences at University of Helsinki, Finland

11.20 Det svenska utbildningssystemets utmaningar och potential
Maria Arnholm (FP), Biträdande utbildningsminister med ansvar för vuxen och yrkesutbildning, Utbildningsdepartementet

11.50 En kompetensstrategi för Sverige – summering
Nils Karlson, Ratio

Kommentatorer och panel:
Henrik Blomgren, Lektor, Industriell ekonomi, KTH
Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande, Unionen
Uno Fors, Professor med inriktning mot IT och lärande, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet
Lotta Gröning, Kolumnist Expressen
Lars Haikola, Universitetskanslern, Chef för Universitetskanslersämbetet
Per Hidesten, VD, Industriarbetsgivarna
Jonas Milton, VD, Almega
Eva Pethrus, Skolutvecklingsansvarig, Microsoft

Moderator
Ann-Kari Edenius, Kommunikationschef, Ratio

Kommande evenemang