Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Torsten Svensson, Uppsala Universitet

Opponent: Henrik Lindberg

Datum: Måndagen den 1 mars (obs! nytt datum)

Klockan: 14.00 – 15.30

Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från niclas.berggren@ratio.se ca en vecka före seminariet.