Stern diskuterar framtidens lönebildning hos SKL

SeminariumKonferenser
Stern diskuterar framtidens lönebildning hos SKL

Under konferensen ”Framtidens lönebildning” arrangerad av Sveriges kommuner och landsting diskuterar bland andra Ratios Lotta Stern, professor, frågan under en paneldiskussion tillsammans med Lars Calmfors, professor Stockholms universitet och Karolina Holmberg, chef för Arbetsmarknad och prisbildning, Konjunkturinstitutet.

Läs mer om konferensen här.

Kommande evenemang