Sök

Unga forskare om framtiden

SeminariumRatio i Almedalen

Hur ser unga forskare på framtiden? Vilka utmaningar finns? Har politiska ungdoms- och studentförbund lösningarna? Träffa deltagare från Ratios program Unga forskare och ungdomspolitiker som diskuterar några av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

Hur kan unga få det bättre än sina föräldrar? Kommer könsskillnaderna på arbetsmarknaden att minska? Kan marknader och ny teknik lösa miljöproblemen? Hur kan klimatkostnaderna bli rättvisa? Vilken roll har domare respektive politiker för äganderätten?

Under detta Almedalsseminarium kommer ett antal unga forskare som är eller har varit knutna till Ratio att presentera några av sina viktiga forskningsresultat och lyfta vilka utmaningar de ser inför framtiden. Detta följs sedan upp av en panel med representanter från ungdoms- och studentförbunden. Vad säger forskarna och vad säger politikerna?

Bland deltagarna finns:

  • Anna Horn, doktorand, jurist, Stockholms universitet
  • Erik Liss, doktorand, nationalekonom, Ratio & LiU
  • Elina Fergin Wennberg, doktorand, nationalekonom, Handelns forskningsinstitut, SOFI & Örebro universitet
  • Filippa Ronquist, filosofistuderande, UCL
  • Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan Sthlm
  • Jonas Grafström, fil dr, miljöekonom, Ratio & LTU
  • Aleese Rydlund, språkrör Gröna studenter
  • Catarina Kärkkäinen, ordförande, Fria Moderata Studentförbundet
  • Naod Habtemichael, förbundsordförande Centerstudenter

”Statskonst för en ny tid” är Ratios övergripande tema under 2019 års Almedalsvecka. Våra forskare presenterar nya forskningsresultat – företagare, parter och politiker debatterar.

Mer information om evenemanget hittar du i Almedalsveckans officiella program.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578