Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Early health and school outcomes for children with same-sex parents – Evidence from Sweden

Lina Aldén, Linnéuniversitetet

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30