Sök

Kängurur och ekorrar, Jan Stenbecks största misstag?

Nyheter
Ekonomisk historia, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Jan Jörnmark, Jan Stenbeck, Kapitalmarknader, Monopol, Olof Stenhammar, Teknik slår politik

Jan Jörnmarks bok ”Teknik slår politik” lanseras 4 oktober. Boken är en beskrivning över tiden då barriärer och monopol som ansetts självklara bröts sönder. Det är samtidigt en teckning av två personer som i stor utsträckning bidrog till moderniseringen av Sverige: Jan Stenbeck och Olof Stenhammar. Boken beskriver även hur kängurur och ekorrar ledde till att Stenbeck missade en av 1990-talets bästa affärer.

Jan Jörnmarks bok Teknik slår politik (Tangent förlag 2013), lanseras 4 oktober vid ett seminarium i Stockholm, i regi av forskningsinstitutet Ratio. Boken är en teckning av modern ekonomisk historia – över tiden då barriärer och monopol som dittills ansetts självklara bröts sönder – och samtidigt en beskrivning av två personer som i stor utsträckning bidrog till moderniseringen av Sverige: Jan Stenbeck och Olof Stenhammar.

Kapitalmarknaden var hårt reglerad. Löntagarfonder och videoförbud hörde till de största politiska frågorna. Med de förutsättningarna började de båda männen bygga nya branscher. Gemensamt var att de hade kunskap om den nya teknik som höll på att skapas i USA, och en förmåga att manövrera i en omgivning som ofta var starkt fientlig. Förändring sker sällan frivilligt.

Det är en historia om hur entreprenöriell verksamhet i gränslandet mellan ny teknik och hårda monopol skapar förutsättningar för en genomgripande omställning av det svenska samhället och ekonomin.

Olof Stenhammar införde med sitt företag Optionsmäklarna nya finansiella instrument och Sverige fick världens första elektroniska börs, en börs som han sedan privatiserade.

Mest intryck gör kanske Jan Stenbeck, en person som inte kan låta möjligheterna gå honom förbi:

”Det som fascinerar mig är att satsa på områden där teknologi är uppdämd på grund av monopol, oligopol eller andra marknadshämningar. Det är intellektuellt stimulerande att bryta ned sådana timmerbrötar. Dessutom kan det ge pengar.”

Jan Jörnmark berättar också historien om hur kängurur och ekorrar ledde till att Stenbeck missade en av 1990-talets sannolikt allra bästa affärsmöjligheter.

Bokens titel kommer från Jan Stenbecks favoritcitat ”Politik slår måhända pengar, men teknik slår alltid politik”.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578