Sök

Lönebildning måste bli lokal

Nyheter
Almedalen, Camilla Frankelius, Decentralisering, Företagandets villkor, Lönebildning, Nils Karlson, Teresia Stråberg

Nils Karlson, Ratio, Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer och en panel bestående av bland andra Stefan Löfvén, IF Metall, inledde Ratios seminarieserie under årets politikervecka i Almedalen.

Nils Karlson inledde med att presentera ett nytt sätt att mäta decentraliseringsgrad i lönebildningsprocessen. Han presenterade också forskning om varför svensk lönebildning, trots forskning som visar på decentraliseringens fördelar för både arbetsgivare och löntagare, fortfarande till stor del sker på central nivå.

Camilla Frankelius fortsatte med att presentera sin och Sveriges Ingenjörers syn på varför decentralisering inte sker:
– Det skulle gynna lönebildningsprocessen om man börjar använda sig av de avtal som redan finns för att lyfta individerna – det lyfter företagen också!

I den efterföljande paneldebatten ingick bland andra Eva Östling-Ollén, VD SHR:
– Vi vill kunna använda lönen för att motivera och behålla medaretare. I hotell- och restaurangbranschen är personalomsättningen alldeles för hög, ca 40%.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen ser att lönebildningen decentraliseras i verkstadsindustrin, men att det går långsamt.

Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall såg inga vinster med decentraliserad/lokal lönebildning för sina medlemmar.

Maria Elinder, avtalsansvarig Sveriges Ingenjörer, hänvisade till Teresia Stråbergs forskning, som säger att det viktiga är en transparent lönebildningsprocess. Detta bidrar till känslan av en rättvis lönesättning.

Stefan Gardefjord, VD Logica, deltog också. Han förordade en företagsnära lönebildningsprocess.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578