Sök

Medialt genomslag vid den regionala dialogen i Borlänge/Dalarna

Nyheter
Alexandru Panican, Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Joakim Rönnbäck, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kristine Persson, Prao, Ratio i media, regional dialog, Ungas etablering

I samverkan med Gysam och Region Dalarna arrangerade Ratio en seminariedag om samverkan skola och arbetsliv. Den regionala dialogen fick ett medialt genomslag.

Kopplat till dialogen publicerades debattartikeln ”Praon är viktigare än någonsin” i Dalarnas tidningar, skriven av Henrik Malm Lindberg och Kristine Persson. Dala-demokraten skrev en artikel om dialogen samt gjorde en intervju med Alexandru Panican. Även Joakim Rönnbäck deltog.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578