Nätverk och kunskap lika viktigt som mikrolån (1)


Typ: Ratio i media
2012-02-24

Nätverk och kunskap lika viktigt som mikrolån (1) – Nya Affärer

Karl Wennberg citeras om en studie kring effekter av mikrolån.