Nils Karlson diskuterar kollektivavtal vid upphandling


Typ: Ratio i media
2016-09-08

Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb – svensktnaringsliv.se

”Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. Det är ett ingrepp i den svenska modellen och utestänger nya, innovativa företag från offentlig upphandling, anser han.”