Sök

Nils Karlson diskuterar kollektivavtal vid upphandling

Nyheter
Företagandets villkor, Företagandets villkor, Kritiska villkor för företagandet, Nils Karlson, Offentlig upphandling, Ratio i media

Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb – svensktnaringsliv.se

”Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. Det är ett ingrepp i den svenska modellen och utestänger nya, innovativa företag från offentlig upphandling, anser han.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578