Vinstdelning och aktiedelägarskap, ett alternativ till fungerande lönebildning?

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Lönebildning, Nils Karlson

Allt fler företag inför system för finansiellt deltagande, där de anställda får ta del av företagets resultat eller värdeutveckling. Detta är en form av belöningssystem vid sidan av kollektivavtalssystemet. Men vilka är effekterna och vilka för- och nackdelar finns?

I en ny rapport kartläggs existerande forskning kring dessa frågor. Dessutom presenteras resultaten av ny enkätundersökning som har gått ut till sammanlagt 1474 svenska företag.

Rapporten presenterades av Nils Karlson, docent och VD för Ratio, och Henrik Malm Lindberg, doktor i ekonomisk historia under ett seminarium på Ratio. Kommenterade gjorde Peter Jeppsson, vice VD för Svenskt Näringsliv, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen ochJens Jakobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna.

Se seminariet här

Tidigare nyheter