Ny forskning om utlokalisering

Nyheter
Bengt Söderlund, Företagandets villkor, Forskning, Handel, Internationell handel, Patrik Karpaty, Patrik Tingvall, Tillväxt

Ratios forskningschef Patrik Tingvall har nyligen fått två publikationer antagna för publicering:

I artikeln “Redirecting International Trade: Contracts, Conflicts, and Institutions” i Journal of Economics and Statistics skriver Ari Kokko, Bengt Söderlund och Patrik Tingvall om internationella handelsmönster efter finanskrisen. Författarna har med hjälp av data från svenska företag analyserat betydelsen i internationell handel av länderna utanför OECD. Resultaten tyder på att snabbt växande marknader drar till sig export, men att låg institutionell kvalitet utanför OECD dämpar utvecklingen.

Handelsdispyter och risken för konflikter skapar osäkerhet och kostnader i internationell handel. Det får betydelse för handel och vilka länder som handlar. För att studera kvalitet i institutioner har författarna utformat ett index som bransch för bransch visar på antalet klagomål som ett medlemsland i WTO lyfter inom ramen för dess dispute settlement system.

I den andra artikeln, ”Offshoring and Home Country R&D” som publiceras i tidskriften The world economy, kommer Patrik Karpaty och Patrik Tingvall att presentera resultat av effekterna från utlokalisering på inhemsk forskning och utveckling. Studien visar på att utlokalisering till andra länder även har negativa effekter på forskning och utveckling i inhemska företag.

Tidigare nyheter