Ny rapport om nätkurser

Nyheter
Christian Sandström, Evelina Stadin, Företagandets villkor, Högre utbildning, Kompetens för tillväxt

Den 30:e januari presenterade Ratio en rapport om hur digitaliseringen påverkar USA:s högre utbildning. Så kallade MOOC:s har rönt stor uppmärksamhet de senaste åren. Studien visar dock att digitaliseringen har mer genomgripande konsekvenser för utbildningssystemet i stort.

Vilka nya aktörer har dykt upp som en följd av ny teknik och hur konkurrerar de med etablerade universitet? Vad kan Sverige lära av den amerikanska utvecklingen?

Rapporten är skriven av Christian Sandström, docent på Ratio och Chalmers samt Evelina Stadin, Karl Lawenius och Therese Tellstedt.

Tidigare nyheter