Sök

Nya hinder för svensk export

Nyheter
Äganderätt, Bengt Söderlund, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Patrik Tingvall

Svensk export möter nya hinder. Idag är äganderätter och affärslagstiftning viktigare än tullar och kvoter. Det visar ny forskning från Ratio.

Svensk export uppgår till ca 50 procent av vår BNP och når idag länder runt om hela världen. Detta placerar Sverige bland de mest internationaliserade ekonomierna i världen.

Export uppstår dock inte spontant, det finns ett flertal hinder att övervinna innan exporten realiseras. Tullar och kvoter utgör idag inte några egentliga hinder för varuhandel. Istället har institutionella barriärer så som äganderätter och affärslagstiftning fått ökad betydelse.

– Med en allt större asiatisk marknad kommer vi att behöva hantera institutioner som skiljer sig starkt från de nordiska, konstaterar Patrik Tingvall, forskare vid Ratio.

I en ny studie från näringslivets forskningsinstitut Ratio visar docent Patrik Tingvall och Bengt Söderlund att länders institutionella kvalitet har stor betydelse för svensk export.

Tingvall och Söderlund visar att betydelsen av institutioner inte är konstant. När företag etablerar en handelsrelation med en utländsk partner påbörjas en lärandeprocess. De företag som lyckas lära sig och hantera spelreglerna på utlandsmarknaden är de som är mest lyckosamma i att skapa långvariga handelsrelationer.

Med ett stagnerande Europa och en ökande asiatisk marknad ser vi att betydelsen av att hantera institutioner som skiljer sig från de nordiska kommer att bli en allt viktigare faktor för svenska exportföretag.

Forskningsresultaten presenteras i artikeln ”Dynamic Effects of Institutions on Firm-Level Exports” nyligen antagen för publicering i den vetenskapliga tidskriften Review of World Economics.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578